بیمه آتش سوزی

خطرات تحت پوشش:

الف) خطرات اصلی: شامل آتش سوزی، صاعقه، انفجار
ب) خطرات اضافی: بیمه گذار به اختیار می تواند انتخاب نماید و رایج ترین آن ها عبارتند از: زلزله و آتشفشان، سیل و طغیان رودخانه، طوفان و تندباد، ترکیدگی لوله، ضایعات ناشی از بارش باران و ذوب برف، سقوط هواپیما و بالگرد، شکست شیشه و ترکیدگی ظروف تحت فشار صنعتی، هزینه پاکسازی ضایعات، رانش زمین، شورش، بلوا و…

بیمه های آتش سوزی با هدف تامین امنیت خاطر و به منظور حفظ سرمایه های شما از خطرات احتمالی به شرح زیر ارائه میگردد:

  • بیمه منازل مسکونی 
  • بیمه واحد های تولیدی و مراکز صنعتی 
  • بیمه انبارها و مراکز غیرصنعتی (اماکن تجاری، اداری و…)