بیمه عمر و تشکیل سرمایه

این بیمه نامه علاوه بر ایجاد امکان بهره مندی از پوشش های بیمه ای جهت حفاظت و حمایت از خانواده امکان سرمایه گذاری مبلغی متناسب با درآمد را فراهم می آورد. در بیمه عمر افراد می توانند متناسب با درآمد خود با پرداخت مبلغ معینی به عنوان حق بیمه علاوه بر امکان دریافت سود تضمین شده، از پوشش های متنوع و کاربردی بیمه نامه، هم در زمان زندگی و هم در زمان فوت بهره مند شوند. اگر مواردی مانند تامین آتیه خانواده، هزینه های تحصیلی و ازدواج فرزندان، مخارج بالای زندگی در دوران بازنشستگی و اتفاقات ناگواری مانند فوت، ازکارافتادگی و بیماری های خاص، ذهن شما را درگیر کرده است میتوانید با داشتن بیمه عمر و تشکیل سرمایه یک زندگی آرام را تجربه کنید.

مزایای بیمه عمر و تشکیل سرمایه

  • پرداخت سود تضمینی سالیانه (16 درصد برای 2 سال اول و 13 درصد برای دو سال دوم و 10 درصد برای مدت مازاد بر چهارسال) 
  • پرداخت سود حاصل در سرمایه گذاری بصورت مشارکت در منابع 
  • امکان دریافت وام از مبلغ اندوخته بدون نیاز به ضامن یا وثیقه های ملکی پس از پایان سال دوم 
  • معافیت از مالیات بر ارث 
  • پرداخت هزینه های پزشکی امراض خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق کرونر، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن 
  • امکان برخورداری از بیمه درمان تکمیلی انفرادی 
  • پرداخت هزینه های ناشی از نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی و کلی ناشی از حادثه و فعالیت از پرداخت حق بیمه تا پایان دوره قرارداد