بیمه کسب و کار- بیمه نامه های لازم برای مشاغل

بیمه کسب و کار- بیمه نامه های لازم برای مشاغل 1080 1080 شرکت کارگزاری بیمه امین پوشش سحرخیز

بیمه کسب و کار می‌تواند به پرداخت هزینه‌های خسارت اموال، دعاوی حقوقی، از دست رفتن درآمد مشاغل و سایر زیان‌های تحت پوشش کمک کند. اغلب مشاغل برای محافظت از خود در برابر خطرات عمومی و خاص، پوشش‌های متعددی را خریداری می‌کنند. به عنوان مثال: بیمه حوادث، بیمه مسئولیت و …  

اگر کسب و کار شما به دلیل خسارت جبران ناپذیری مانند حوادث طبیعی و غیر طبیعی زلزله ، سیل ، سرقت یا خسارت مالی ناشی از آتش سوزی و سایر خسارت ها به طور موقت تعطیل شود، بیمه درآمد مشاغل جایگزین درآمد از دست رفته می‌شود. همچنین می‌تواند به شما در پرداخت هزینه‌ها در واحد صنفی و یا غیرصنفی شما کمک کند .

۷ نوع بیمه نامه برای مشاغل کوچک که باید در نظر بگیرید.

۱. بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی از کسب و کار شما در برابر مسائل زیر محافظت می‌کند:

 • صدمه بدنی به اشخاص ثالث
 • خسارت مالی به اموال اشخاص ثالث
 • صدمات شخصی مانند افترا یا تهمت

2. بیمه اموال تجاری

 • بیمه اموال تجاری به حفاظت از متعلقات شما یا ساختمان و تجهیزات مورد استفاده برای اداره کسب و کار کمک می‌کند.
 • توجه داشته باشید که این بیمه خسارت ناشی از زلزله یا سیل را پوشش نمی‌دهد. برای محافظت از کسب و کار خود در برابر این گونه مطالبات، باید بیمه جداگانه‌ای مانند بیمه حوادث خریداری کنید.

3. . بیمه درآمد مشاغل

برای اینکه کسب و کار خود را از زیان مالی در امان نگه دارید، می‌توانید از بیمه درآمد مشاغل برای جبران درآمد از دست رفته خود استفاده کنید؛ بنابراین، می‌توانید از این پوشش برای کمک به پرداخت هزینه‌های جاری، مانند اجاره، قبوض آب و برق یا حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه نگهداری محصول نیمه ساخته استفاده کنید.

۴. بیمه مسئولیت حرفه‌ای

بیمه مسئولیت حرفه‌ای به دعاوی ادعای بروز اشتباه در خدمات ارائه شده کمک می‌کند که شامل: بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، پیراپزشکان، مهندسان و…، بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهدکودک، شهربازی و اماکن تفریحی و … است.

5 . بیمه غرامت کارگران

بیمه جبران خسارت کارگران در صورت صدمه دیدن حین کار یا بیمار شدن، مزیتی بزرگ برای کارکنان محسوب می‌شود. این مزایا می‌تواند به موارد زیر کمک کند:

 • هزینه‌ی معالجه: هزینه در مان جراحت ناشی از انجام کار یا رفت و آمد به محل کار
 • هزینه‌ی تعطیلی: دستمزدی که در اثر جراحت ناشی از کار یا رفت و آمد به محل کار بوده و به منظور تعطیل کردن کار، محروم از دریافت آن شده باشد.
 • مقرری جرح و بیماری: جراحت و بیماری که بعد از ۱ سال و ۶ ماه هنوز درمان نشده یا در (تثبیت وضعیت بیماری) نمی‌باشد همچنین دچار معلولیتی که در حد معلولیت مشمول درجه بندی شده باشد. به شرط اینکه در حین کار یا رفت و آمد به محل کار ایجاد شده باشد.
 • مقرری معلولیت: غرامت معلولیت ناشی از انجام کار یا رفت و آمد به محل کار بوده و (علایم ثابت) وجود داشته و شامل درجه بندی معلولیت شود.
 • مقرری بازماندگان: غرامت در زمان مرگ کارگر
 • هزینه تشییع جنازه: هزینه تشیع جنازه کارگر متوفی
 • هزینه‌ی پرستاری: معلولیت، مقرری جرح و بیماری شخصی که به صورت ثابت در حال حاضر تحت مراقبت پزشکی می‌باشد.

کسب و کارهای دارای پرسنل ملزم به داشتن بیمه غرامت کارگران هستند و اگر از قوانین پیروی نکنند، با جریمه، مجازات و اتهام کیفری روبرو شوند.

۶. بیمه تکمیلی

بیمه تکمیلی محدودیت‌هایی که برخی از بیمه نامه ها دارند را پوشش می‌دهد؛ بنابراین، اگر خسارت وارده بیش از محدوده پوششی  بیمه نامه باشد، بیمه تکمیلی شما می‌تواند این تفاوت را پوشش دهد.

۷. بیمه خودروهای تجاری

اگر از خودروهای تجاری  در کسب و کار خود استفاده می کنید، بیمه خودروهای تجاری از شما و کارکنانتان در خیابان ها و جاده ها محافظت می‌کند. که شامل پوشش خسارت های مالی و جانی ناشی از بروز حادثه ای است که در حین انجام کار ایجاد می‌شود. بیمه خودروهای تجاری امری لازم و ضروری است زیرا بیمه بدنه خودرو به پوشش مطالبات شخص ثالث در تصادفی که با وسیله نقلیه تجاری ایجاد می‌شود کمک نمی کند.

جمع بندی :کسب و کار شما در هر اندازه و ابعادی نیاز به تهیه انواع مناسب بیمه نامه دارد. استفاده از خدمات بیمه برای استارتاپ‌ها و صاحبان کسب و کارهای بزرگ لازم و ضروری است، زیرا بسته به نوع کسب و کار شما و نوع بیمه شما، ممکن است نیازهای بیمه نامه در طول زمان تغییر کند.