شرکت کارگزاری رسمی بیمه امین پوشش سحرخیز (سهامی خاص)

شرکت کارگزاری رسمی بیمه امین پوشش سحرخیز(سهامی خاص) در تاریخ 1401/07/27 به شماره 603423 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در تاریخ 1401/08/11  فعالیت خود را آغاز نمود.

خدمات ما

بیمه باربری

بیمه اتومبیل

بیمه آتش سوزی

بیمه حوادث

بیمه مسئولیت

بیمه تمام خطر مهندسی

بیمه اعتباری

بیمه هواپیما

بیمه درمان تکمیلی

بیمه انرژی

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه کشتی

مشتریان ما